top of page

Swedish Proverbs

New proverbs and sayings added each month

We praise in order to be praised in return.

Man berömmer för att bli berömd igen.

A stern creditor is [often] a poor payer.

En sträng krävare är [ofta] en slät betalare.

All are not men that wear trousers (some women are mannish and some men are womanish).
- De är inte alla karlar som bär byxor.

Many who kiss the child mean the nurse.

Man kysser barnet och menar amman.

I suspected this might happen, said the one that was kicked out.

Det ante mej, sa han som blev utsparkad.

We know others by ourselves, said the loafer about the lice.

På sej själv känner man andra, sa luffaren om lössen.

Let the other party be heard too

(before you judge). (From Latin: Audiatur et altera pars).

Må även den andra parten höras.

We notice faults of others and easily forget our own.

Man märker andras fel och glömmer sina egna.

The damage of another is soon forgotten.

Annans skada glömmes snart.

Do not judge all you see, do not believe all you hear, do not do all you can, do not say all you know, do not eat all you have, let no one know what you have in your heart or in your wallet.

Döm ej allt du ser, Tro ej allt du hör, Gör ej allt du kan, Säg ej allt du vet, Förtär ej allt du har, Låt ingen veta vad du har i hjärtat eller pungen.

bottom of page